JIMAC Incorporated

Barcode

Newland NLS-HR21 (Hand-held)

Honeywell Youjie HH360 (Hand-held)

Honeywell Hyperion 1300G (Hand-held)

Honeywell Solaris 7980 (Vertical – Omnidirectional – 2D)

Honeywell Solaris 7820 (Vertical – Omnidirectional)

Codesoft CS-8120 (Vertical-2D)

Honeywell Youjie YJ5900 (Vertical – Omnidirectional)

Symbol LS2208 (Hand-held)

Honeywell Voyager 1250G (Hand-held)
Barcode - CS 1000

Codesoft CS-1000 (Hand-held)